Във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), обнародвани в Държавен вестник брой  40 от 2019 г., в сила 1 юли 2019 г.,  настъпват промени в образците за изплащане на паричните обезщетения - Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата. Променят се структурите на представяните по електронен път и на електронен носител данни. Няма промяна в реда, начина и сроковете за представяне в НОИ на документите по НПОПДОО.

 

     От 18 юли 2019 г. се приемат данни само по новите образци на приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. С тях се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юли 2019 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

 

    Публикувана е нова версия 4.3 от 30.04.2020 г. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данните от удостоверенията, поради актуализация на номенклатурата на банките.

 

 

Самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО – инсталационен пакет Версия 4.3 от 30.04.2020 г.

Ръководство за инсталиране на самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения по НПОПДОО

Самостоятелно работещият програмен продукт може да се инсталира на персонални компютри с версии на операционна среда WINDOWS XP и по-висока. За коректната работа под WINDOWS XP е необходим Framework v4 (.NET Framework 4), който може да свалите от ТУК

Проверка на предварително подготвен файл с данни -без КЕП


За разработчици на софтуер за изплащане на парични обезщетения от ДОО