Според данните, предоставени в Националния осигурителен институт от Министерството на здравеопазването, в това плащане са...
Този резултат е тема на публикация в новия брой на информационния бюлетин на института. Бюлетинът...
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)Към 31 март 2022 г., общият размер на отчетените...
Изплащането на добавката ще става с отделен пенсионен запис и ще продължи до края на...
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г. е 1174,07...
Условието за това е в НОИ да не са постъпили други експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК...
Тази сума не зависи от размера на получаваната пенсия и ще достигне до над 2...
Преизчислението ще обхване всички работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и...
За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022...
Тя ще се проведе в периода от 28 март до 1 април 2022 т.г. Участници...
Въз основа на данните, предоставени в НОИ от Министерството на здравеопазването (МЗ), право на това...
Сумите за първото тримесечие на 2022 г. ще постъпят по банковите сметки на пенсионерите още...
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) Към 28 февруари 2022 г., общият размер на...
От своя страна НОИ поема ангажимент без никакво забавяне да преведе пенсиите на правоимащите лица,...
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г. е 1171,56...