Изисквания към НПОПДОО, в сила от 01.07.2019 г.

 Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-825/ 13.06.2019 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 01.07.2019 г., Публикувяни са също изменени XML-схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 и приложение за тест на данни с новите схеми без КЕП.
       От 18 юли 2019 г. се приемат данни само по новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юли 2019 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО, в сила от 07.2019 г.

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 07.2019 г.

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 07.2019 г. с обозначени промени.

Приложение №1 - XML схеми на поаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 от НПОПДОО, в сила от 07.2019 г.

Проверка на предварително подготвен файл с данни - без КЕП от 07.2019

Описание на съответствието при подаване на корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения

Уеб-услуги за формален контрол на данни без КЕП - описание

Уеб-услуги за пълна проверка и запис с КЕП на регистриран потребител - описание


Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 18.08.2020 г.

Описание на Уеб-услуга за извличане на данни за болничен лист от ЕРБЛРО

еПарични обезщетения

За въпроси и контакти: E-mail: BENEMPL@NSSI.BG